بخار تصادف تورین برخورد نزدیکی راننده

بخار: تصادف تورین برخورد نزدیکی راننده کامیون ایتالیا تصادف مرگبار

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی زیاد کردن حقوق سال ۹۷ کارمندان پیمانی و رسمی قوه قضاییه

رئیس امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه از زیاد کردن حقوق سال ۹۷ کارمندان پیمانی و رسمی دستگاه قضایی خبر داد. 

زیاد کردن حقوق سال ۹۷ کارمندان پیمانی و رسمی قوه قضاییه

زیاد کردن حقوق سال ۹۷ کارمندان پیمانی و رسمی قوه قضاییه

عبارات مهم : قرارداد

رئیس امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه از زیاد کردن حقوق سال ۹۷ کارمندان پیمانی و رسمی دستگاه قضایی خبر داد.

به گزارش ایسنا، مهدی ناصری دولت آبادی در این باره گفت: صدور احکام عوض کردن ضریب و زیاد کردن حقوق سال ۱۳۹۷ کارمندان پیمانی و رسمی شروع شده است است و تغییرات حاصله از ابتدای امسال با حقوق تیر ماه قابل پرداخت خواهد بود.

بر اساس این گزارش، قراردادهای زیاد کردن حقوق سال ۹۷ کارمندان قراردادی اعم از قرارداد معین و مشاغل کارگری نیز صادر شده است است.

زیاد کردن حقوق سال ۹۷ کارمندان پیمانی و رسمی قوه قضاییه

واژه های کلیدی: قرارداد | قوه قضاییه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog